Dostava

Podrobne informacije o dostavi so navedene v Splošnih pogojih za spletno prodajo. V nadaljevanju je povzetek iz splošnih pogojev vezan na dostavo.

 1. Izbira dostave

V tem koraku v spletni trgovini izbirate med tremi vrstami dostave:

  • standardna dostava,
  • hitra dostava in
  • osebni prevzem.

Dostavo izvrši Meblo INT v roku, ki je naveden na spletni strani oz. v pogojih poslovanja.

Standardna dostava pomeni dostavo s strani Meblo INT ali zunanjih izvajalcev do vrat (do vhodnih vrat, v primeru stanovanjskega bloka se šteje dostava do vhodnih vrat bloka; v primeru, da je dostop do vhodnih vrat omejen (npr. zid, ograja,…), se za dostavo šteje dostava do tam, kamor je dostavljavec lahko prišel). Blago se šteje za dostavljeno od fizične izročitve blaga kupcu ali osebi v imenu kupca. V primeru dostave s strani zunanjega izvajalca kupca zavezujejo pogoji poslovanja, roki, odgovornost, skladiščenje ob ne prevzemu, itd. zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca izbere Meblo INT po svoji presoji.

Kupec mora prevzeti blago ali zagotoviti osebo, ki bo prevzela dostavljeno blago. V primeru, da kupca ni doma ali za njega ne prevzame blaga druga osebe ali noče sprejeti blaga ali če blago neupravičeno zavrne, se blago skladišči pri Meblo INT 60 dni in se kupca pozove, da lahko prevzame navedeno blago na naslovu Meblo INT d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Za čas skladiščenja Meblo INT obračunava stroške skladiščenja v višini 5 EUR/teden za eno paletno mesto, pri čemer cena vključuje DDV. V kolikor kupec v danem roku ne prevzame blaga, lahko Meblo INT blago da na uničenje. Blaga se ne pušča pred vrati potrošnikovega stanovanja.

Hitro dostavo izvrši Meblo INT ali zunanji izvajalec Meblo INT. V primeru dostave s strani zunanjega izvajalca kupca zavezujejo pogoji poslovanja, roki, odgovornost, skladiščenje ob ne prevzemu, itd. zunanjega izvajalca. Zunanjega izvajalca izbere Meblo INT po svoji presoji.

V kolikor se kupec odloči za osebni prevzem naročenih izdelkov Meblo INT po telefonu ali z elektronskim sporočilom obvesti kupca, kdaj je naročeno blago nared za osebni prevzem in kje ga kupec lahko prevzame. V primeru osebnega prevzema mora kupec sam organizirati prevoz. Blago se šteje za prevzeto od fizične izročitve blaga kupcu ali osebi v imenu kupca.

Pri vsaki vrsti dostave bo naveden predviden čas dostave in cena dostave.

Opcijsko bo mogoče izbrati tudi storitev vnosa v stanovanje ali odvoza starega jogija. Pri izbiri ene izmed navedenih možnosti bo navedena tudi cena za opravo navedene storitve.

Storitev vnosa v stanovanje pomeni vnos blaga v notranjost prostora (hiše ali stanovanja), pri čemer mora kupec posredovati vse potrebne podatke glede možnosti vnosa v stanovanje (širina vrat, ali je dvigalo ali ne, ali bo šlo blago v dvigalo/skozi vhodna vrata/balkonska vrata, ali bo potrebno blago za vnos prilagoditi, itd.). Storitev vnosa velja za en kos blaga. V kolikor je potreben vnos več kosov se lahko cena storitve sorazmerno poviša.

V primeru odvoza starega jogija mora kupec pripraviti jogi na način, da ga lahko dostavljavec pobere pred vhodnimi vrati brez vstopa v prostor, če je bila dostava opravljena do vrat kot je opredeljena v tem 4.b. členu. V primeru, da je kupec naročil storitev vnosa v stanovanje se odvoz starega jogija izvrši na način, da dostavljavec iz notranjega prostora, kjer se nahaja stari jogi, le-tega odnese ven.

 2. Dostava in prevzem blaga

Meblo INT opravlja dostavo samo na območju Republike Slovenije. Kupci, ki se nahajajo v tujini morajo naročeno blago prevzeti osebno v prostorih podjetja Meblo INT, v Novi Gorici na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica med delavniki v času delovnega časa med 8:00 in 14:00 uro. V kolikor bo Meblo INT imel organizirano dostavo tudi izven območja Republike Slovenije v druge države, bo o tem ob nakupu blaga in na vprašanje kupca obvestil vsakega kupca posebej in mu pojasnil do kam sega organizirana dostava s strani Meblo INT.

Meblo INT je do podaljšanja dostavnega roka upravičen:

  • v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila,
  • zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila,
  • zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca.

Meblo INT ne odgovarja za zamudo pri dostavi, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu drugih nepredvidljivih ovir, ki niso na njegovi strani, so pa takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti (med njimi so zlasti, vendar ne izključno, zamuda pri dostavi blaga s strani dobaviteljev Meblo INT, ukrepi države povezani z epidemijo določenih virusov, vojne ali civilni nemiri, stavke, prenehanje dela v industriji, neuspešne dostave, požari, nevihte, poplave ali neurja, okvare, namerne poškodbe, kraje ali zaradi drugih primerov višje sile…). Meblo INT ima pravico podaljšati dostavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. O nastanku takšne ovire mora Meblo INT nemudoma obvestiti kupca.

V primeru, da je dostavni rok odložen iz razlogov na strani kupca, je ta dolžan Meblo INT povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.). V primeru neuspele dostave iz razlogov na strani kupca (med njimi zlasti, vendar ne izključno, dejstvo, da kupca oz. kontaktne osebe ni na naslovu za dostavo, da nikomur ni mogoče dostaviti blago na naslovu za dostavo…) je le-ta dolžan povrniti stroške neuspele dostave (kot so primeroma, vendar ne izključno, prevozni stroški, stroški zaposlenih…).

Dostavni rok za blago Meblo INT je za ležišča (kamor med drugimi sodijo zlasti ležišča in vzmetnice, nadvložki, letvena dna, vzglavniki, odeje, rjuhe in dodatki…) 30 dni od prejema plačila, kar ne velja za plačilo na obroke, kjer rok teče od prejema naročila. Za postelje in vse ostale izdelke oz. blago je dostavni rok 45 dni.

Ob hkratnem naročilu več izdelkov, ki imajo npr. različne dostavne roke, velja za celotno naročilo najdaljši dostavni rok.

Meblo INT se zavezuje, da bodo izdelki dostavljeni v najkrajšem možnem času in v dostavnem roku, pri čemer se dostava opravlja po celotnem območju Republike Slovenije.

Dostava se vrši praviloma v dopoldanskem času delovnika oziroma najkasneje do 16.00 ure oziroma na način v času, kot imajo to določene posamezne dostavne službe, ki opravljajo dostavo.

 3. Reklamacija pri dostavi

V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca podana ob prejemu blaga, in sicer Meblo INT, če dostavlja sam ali dostavni službi. Kupec takega blaga ni dolžan sprejeti in lahko pošiljko zavrne.

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali je blago v paketu poškodovano, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pri Meblo INT če opravlja dostavo, in sicer v roku 7 dni od datuma prejema blaga, obvestilo o poškodovani pošiljki pa mora kupec posredovati na elektronsko sporočilo podpora@meblojogi.si. Zaželeno je, da kupec ob prijavi posreduje slike poškodbe (blaga ali embalaže), posreduje podatek o dostavljavcu ter poda opis poškodbe. V vsakem primeru vam svetujemo, da blago ob prejemu fotografirate z več kotov, še posebej če že po zunanjosti sumite, da bi lahko bilo blago v notranjosti poškodovano. V takih primerih priporočamo tudi, da za vsak slučaj vsaj do ugotovitve brezhibnosti izdelka, ohranite originalno transportno embalažo. Na ta način lahko bistveno vplivate na hitrost reševanja reklamacije.

Meblo INT se zavezuje, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času, vendar ne odgovarja za poškodbe med dostavo, če ne odgovarja za dostavo. Kupec je zavezan, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino v navzočnosti dostavljavca. Meblo INT ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo tem splošnim pogojem poslovanja.

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino