18 % POPUST s kodo FEBRUAR in AKCIJA VZGLAVNIK 1+1 GRATIS
Preverite ugodnosti!
 1. Organizator
  Organizator nagradne igre “Nagrajujemo zvestobo” (v nadaljevanju nagradna igra) je Meblo INT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).
 2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk in pridobivanje kontaktov.

Nagradna igra poteka od dne 20. 1. 2023 do dne 25. 1. 2023 in se nanaša na celotno območje Republike Slovenije.  Nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja www.meblojogi.si.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju
Republike Slovenije, ki so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni
igri pridobiti predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri sodeluje vsaka fizična oseba, ki na spletni strani nagradne igre poda vse zahtevane osebne podatke – vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega lahko organizator dostavi zahvalno e-poštno sporočilo, označi (odkljuka), da se strinja s pravili, in obrazec nato pravilno odda. S pravilno oddajo obrazca postane oseba sodelujoči.

V nagradni igri sodelujejo osebe, ki so vsaj enkrat opravile nakup v podjetju Meblo INT d.o.o. (ali v fizični trgovini ali preko spleta).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Meblo INT d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani meblojogi.si. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so prebrali in sprejemajo Splošne pogoje ter Politiko zasebnosti podjetja Meblo INT d.o.o. ter se strinjajo s pravili nagradne igre ter s prejemanjem promocijskih elektronskih sporočil.

Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (angl.: cookies) in javascript.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

 1. Način sodelovanja

Nagrada igra poteka na spletni strani organizatorja preko zunanjega vtičnika Optinmonster, katerega naročnik je organizator nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče, ko in če fizična oseba na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo, ki vsebuje hiperlink povezavo do nagradne igre, s strani organizatorja nagradne igre ali če fizična oseba na svojo telefonsko številko prejme SMS sporočilo, ki vsebuje hiperlink povezavo do nagradne igre, s strani organizatorja nagradne igre.

Fizična oseba sodeluje tako, da klikne na link v elektronskem sporočilu ali v SMS sporočilu, na podstrani spletne strani organizatorja izpolni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki, vpiše svoj velkaven elektronski naslov, obkljuka polje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, s politiko zasebnosti organizatorja, s pravili in pogoji nagradne igre ter s prejemanjem obvestil na elektronsko pošto. V dotičnem obrazcu klikne na gumb “SODELUJEM V NAGRADNI IGRI” in s tem potrdi, da sodeluje v nagradni igri.

 1. Izbor nagrajencev

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 26.1.2023 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri za žreb nagrade. Žreb nagrajencev s strani podjetja Meblo INT d.o.o. je dokončen, podjetju Meblo INT d.o.o. ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

V primeru, da bi posamezni sodelujoči v nagradni igri sodeloval večkrat se sodelovanje pri izvedbi žreba upošteva samo enkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

 1. Razglasitev nagrajencev

Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani organizatorja najkasneje v roku 5 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

 1. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator nagradne igre bo nagrajencu podaril BON v vrednosti enega nakupa, ki ga je fizična oseba opravila v podjetju Meblo INT d.o.o. (ali v fizični trgovini ali preko spleta).

Nagradni sklad – 1 x nagrada:

 • BON v vrednosti enega izžrebanega nakupa*

*Maksimalna povrnitev zneska za izžreban nakup je 1000 €.

Nagradni fond vsebuje izbor izdelkov blagovne znamke mebloJOGI® v tržni vrednosti nad 42,00 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade pošlje v elektronskem sporočilu. Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail) ter davčno številko. Nato bo organizator najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Izžrebanec/izžrebanka lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec/izžrebanka sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca/izžrebanke prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca/nagrajenke. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec/nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Koriščenje nagrade:

Nagrajenec lahko nagrado koristi v obdobju enega leta od datuma izdaje bona, ki je zapisan na samem bonu.

 1. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronske pošte.

 1. Publiciteta

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.

 1. Odgovornosti organizatorja
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo
  spletne strani,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere
  organizator nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice, ki bi nastale ob koriščenju nagrade.
 1. Plačilo dohodnine

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri  presega naveden znesek, zato je organizator dolžan odvesti in poravnati akontacijo dohodnine za nagrajenca.

 1. Varovanje osebnih podatkov
  Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in GDRP. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in uporabo posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev ter za ostale marketinške in tržne namene. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov podjetja Meblo  INT d.o.o.. Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
 2. Končne določbe
  S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal preko elektronske pošte. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na info@meblojogi.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Nova Gorica, 20. 1. 2023

 

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino