15 % POPUST na vzmetnice in ležišča s kodo* JESEN + BREZPLAČNA DOSTAVA** + DARILO.
00 dni, 00 ur, 00 min, 00 sek
Preverite ugodnosti!

1. Organizator

Organizator nagradne igre “mebloJOGI® NAGRADNA IGRA s Tamaro Zidanšek (v nadaljevanju nagradna igra) je MEBLO INT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook/Instagram. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook/Instagram.

2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Nagradna igra se izvaja za namen promocije blagovne znamke mebloJOGI®. Nagradna igra poteka dne 14.6.2023 – 19.6.2023 do 12:00 ure in se nanaša na celotno območje Republike Slovenije.  Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook/Instagram, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev mebloJOGI Facebook/Instagram strani podjetja MEBLO INT d.o.o. .

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani uporabniki Facebook-a/Instagram-a , so starejši od 13 let, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook/Instagram. Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju MEBLO INT d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/mebloJOGI/. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov.

4. Način sodelovanja

Uporabnik/uporabnica Facebooka/Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora sodelovati v Instagram nagradni igri “@meblojogi NAGRADNA IGRA, ki bo potekala le na Instagram profilu Tamare Zidanšek @tamarazidansek997. Izpolnjevati morajo pogoje:

Obiščite Tamarin Instagram profil in v njeni objavi nagradne igre sledite navodilom.
1. Sledite Instagram profilu Tamare Zidanšek
2. Sledite Instagram profilu mebloJOGI®
3. V komentar označite osebo, ki se bo razveselila nagrade
Besedilo nagradne igre:

[@meblojogi NAGRADNA IGRA]

Za vas sem skupaj z mebloJOGI® pripravila nagradno igro, v kateri lahko osvojite super nagradi.

Srečni nagrajenec bo prejel moj podpisan teniški lopar ter mebloJOGI® vzglavnik Clima Cool, na katerem spim tudi sama.

SODELUJETE TAKO, DA:

  • Sledite mojemu profilu Tamara Zidanšek
  • Sledite profilu mebloJOGI
  • V komentar označite osebo, ki se bo razveselila nagrade

Nagradna igra poteka le na mojem Instagram profilu in traja do 19.6.2023 do 12h.

Srečno!

PREVERITE BOGATO IZBIRO izdelkov za spanje na meblojogi.si ter izkoristite mojo kodo TAMARA15, ki vam prinaša 15% POPUST na ne znižane izdelke.

Pravila nagradne igre:

https://meblojogi.si/pogoji-nagradne-igre-s-tamaro-zidansek/

5. Izbor nagrajencev

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 20.6.2023 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri za žreb nagrade. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 20.6.2023.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu bodo veljali kakor eden.

6. Razglasitev nagrajencev

Ime nagrajenca bo najkasneje do 20.6.2023 objavljeno na Instagram strani Tamare Zidanšek, v zgodbi IG profila ali v dodatni objavi/sporočilu, ki se bo nanašala na nagradno igro in bo objavljeno na Instagram profilu Tamare Zidanšek.

7. Nagrade in prevzem nagrade
Nagradni sklad:

– 1 x teniški lopar s podpisom Tamare Zidanšek

– 1 x mebloJOGI® Vzglavnik Clima Cool

Posamezna nagrada ne presega tržne vrednosti 42,00 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Nagrajenci bodo po razglasitvi pozvani, naj podatke za dostavo nagrade pošljejo v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram. Nagrajenci morajo posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail). Nato bo organizator najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajence obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Izžrebanec/izžrebanka lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec/izžrebanka sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca/izžrebanke prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca/nagrajenke. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec/nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. Možnost prekinitve nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Facebook/Instagram strani.

9. Publiciteta

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook/Instagram strani mebloJOGI in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook/Instagram strani mebloJOGI, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Plačilo dohodnine

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook/Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook/Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook/Instagram zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani mebloJOGI. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence); · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook/Instagram strani organizatorja (velja samo za nagrajence); Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

13. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani mebloJOGI. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani mebloJOGI. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Nova Gorica, 13.6. 2023

Povzetek košarice

Košarica je prazna.
Trenutno nimate v košarici nobenega izdelka.
V trgovino